Hookana

ANIMA
960,00 zl

Kamień księżycowy, perła Biwa, kwarc różowy, kwarce barwione

Długość kolii: 55 cm