530,00 zl

Perły hodowlane, chalcedon

Długość kolii: 48 cm